Vi som håller på med Huskarlarna är alla ideella och har varit med i vikingarörelsen länge. Vårt mål är att sprida den historiska kunskapen om denna tid. Vi försöker hålla oss till så autentiska  metoder  som möjligt inom allt vi gör.

Att slåss med vikingatida stridstekniker är en stor utmaning då det inte finns så mycket nerskrivet men om man slår samman allt som är nerskrivet så får man en bild av hur det kan ha gått till. Detta är det vi tränar och visar upp. Det hantverk som vi gör är allt autentiskt.

Vi har arbetat på olika film uppdrag och andra tillställningar. Varje sommar håller vi tillsammans med andra vikingagrupper olika uppvisningar på marknader och tillställningar.

Olika uppvisningar och filmningar som vi har medverkat i:

Filmjobb för en reklamfilm för Walt Disney/ Sverige.

Ref. Mikael Kuniholm    Företag. Propan. 
mail.
micke@propan.se   tel. 08-6720209

Stridsuppvisning. ( företagsrepresention)

Ref. Stefan Persson   Företag. Bildrepro. 
mail. 
stefan@bildrepro.se tel. 08-54522084

Stridsuppvisning (reklam för filmen ARN och hedersvakt vid premiären av filmen)

Ref.

Filmjobb för TV4. (Historisk serie om skapandet av Sverige)

Ref.

Marknader som vi medverkar i.

Fotevikens vikingamarknad (Höllviken, Skåne)

Stallarholmens vikingamarknad (Stallarholmen, Södermanland)

Birka vikingamarknad (Björkö, Stockholm)

Saltviks vikingamarknad (Saltvik, Åland)

Mfl.