Huskarlarnas bakgrund.

Vi har tagit vårt namn från de vikingatida krigare som tjänstgjorde hos kungen eller någon storman. Senare under medeltiden kallades dessa krigare för Hirdmän. Dom var yrkeskrigare. Den tiden vi vill återskapa ligger i vikingatidens slut och faller mellan år 950ekr till 1067ekr (vi som överlevde slaget om Hastings, England 1066ekr.)

Vi bygger upp gruppen som en grupp hemvändande varjager (nordmän som rest österut). Som har rest  viking i österled, hos ruserna (de slaviska rikena i dagens Ryssland)och som varit väringar (legosoldater och livvakter) i Konstatinopel (nuvarande Istanbul, Turkiet). Nu är vi i kungen/stormannens tjänst här hemma i Svea. Enligt fynden i krigarnas hus på Birka så levde en grupp yrkeskrigare som hade mycket influenser från rusernas rike. Vi vill återskapa en sådan grupp. Detta är vår tolkning av det.

Alla i Huskarlarna är fria män.  Vi är ett vapenbrödraskap, och tillsammans står vi sköld vid sköld.  Våra ätter och vår ära är det som är viktigt. En broder viker aldrig ner sig. Och vi sviker inte varandra.  Däremot är vi inte främmade att vara väring åt någon, dvs. ta sold (vara legosoldat) och kämpa för den som betalar bäst.